Kursresor

Flugfiskekurs i strömmande och stilla vatten.

Kursen innehåller följande:

Kasttekniker: vi lär ut olika kasttekniker som överhandskast, underhandskast och även rollkast. Vi kommer noggrant att gå igenom de olika kastens grundstenar, om man behärskar dessa så har man en bra grund att stå på för att vidareutvecklas. Dessutom så hjälper det till att förstå vad man eventuellt gör för fel.

Fisketekniker: vi lär ut olika fisketekniker för strömmande och för stilla vatten.
Torrflugfiske i strömmande vatten. Hur man får bästa drift med mera.
Nymffiske i strömmande vatten, hur håller jag koll på drift och hugget?
Streamerfiske i strömmande vatten. Vart hugger fisken och hur får jag bäst drift dit?
Vi kör liknande koncept i stilla vatten som punkterna ovan.


Fiskestrategier
När? Var? Hur? Är väldigt bra frågor vi skall arbeta med under kursen.
När? Vilka tider på året fungerar olika metoder och olika flugor bäst.
Var? Var hittar jag fisken? Vi lär er att läsa vatten.
Hur? Vi lär ut rätt tekniker och rätt strategier för att fånga er drömfisk.

Entomologi (läran om insekter)
Vi lär er grundläggande kunskaper i läran om insekter. Återigen när var och hur lever, kläcker och dör våra vanligaste sländor. Vet man detta så ökar chanserna avsevärt vid era kommande fisketurer.

Utrustning
Vi går igenom utrustningen som krävs, vad som är viktigast och vad som bör prioriteras samt lär ut vad man skall tänka på vid inköp.

Knutlära och Tafsar
Vi lär ut de knutar vi tycker är bäst för olika ändamål och hur man skall tänka vid användandet av tafsar i olika situationer och miljöer.

Catch and Release

Att återutsätta fisk efter fångst är allt vanligare, men gör man inte detta på rätt sätt så finns risk att fisken tar stora skador och i värsta fall dör. Vi lär ut hur en fisk skall hanteras och vilka produkter som är användbara för en så bra återutsättning som möjligt (Catch and release (C&R)).

Nu finns chansen att bli en erfaren och duktig flugfiskare på bara 3 heldagar (ca 12h pass per dag).

Oavsett på vilken nivå du är som flugfiskare, så lovar vi att du kommer lämna denna kurs som en mycket bättre flugfiskare, helt enkelt mycket välinvesterade pengar.
Johan Söderberg som kommer att hålla i kursen är en mycket erfaren flugfiskare och har hållit kurser och guidningar, i såväl Sverige som ända ner till Slovenien sedan 2006.
Johan behärskar alla tekniker för både stilla vatten och strömmande vatten väldigt bra, han är väldigt lättsam och pedagogisk i sitt lärande. Så oavsett om du är nybörjare eller väldigt erfaren så har Johan mycket att lära ut, kurserna nivå-anpassas efter kundernas erfarenhet och förmåga.


För mer info johan@ghostfishflyfishing.se